Husebyjordet omsorgsboliger

Husebyjordet omsorgsboliger

På Husebyjordet skal det være trygt og godt å bo hjemme lengst mulig. Her får du det du trenger for å nyte og glede deg over livet, alene og sammen med andre i et fellesskap.

Les mer

Interreg - Kobra

Kobra

Kompetanse basert regional analyse, hvor vi er en av 3 norske partnere), (totalt 25 partnere) fra Sverige, Danmark og Norge. 

Les mer om Kobra 

Interreg - Yggdrasil

Yggdrasil

Yggdrasil er et samarbeid mellom partnere i Danmark, Sverige og Norge. Larvik Kommune er norsk partner og prosjekteier i prosjektet, og jobber i tett samarbeid med NAV. 

Les mer om Yggdrasil

Mesterfjellet 1-10 skole

Mesterfjellet

Mesterfjellet blir en ny 1-10 skole med familiesenter og barnehage på Torstrand.

Les mer om Mesterfjellet 1-10

Bygging på Torstvedt jordet

Torstvedt

Torstvedt skole (Fagerli skole) blir en ny 1 - 7 skole med flerbrukshall, familiesenter og barnehage på Nanset.

Les mer om Torstvedt 1-7 skole (Fagerli skole)

Nye Larvik stasjon

Nye Larvik stasjon

Jernbaneverket planlegger en forbedring av jernbanetilbudet på Østlandet gjennom InterCitysatsingen, der strekningen Oslo-Skien inngår. Deteinnebærer ny trasé gjennom Larvik, og dermedogså ny stasjon.

Les mer om Nye Larvik stasjon