Stabsavdelingen

Stabsavdelingen har følgene oppgaver:

  • Sekretariat, post og arkiv
  • Kommunens planmodell
  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Strategiske prosjekter
  • Næringsutvikling
  • Miljø
  • Beredskap
  • Eieroppfølging og –kontakt (i forhold til kommunale AS og bedrifter)
  • Web
  •  
Leder: Vilhelm Einen
Telefon: 33 17 10 00
Mobil:  98 23 12 83 
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no