Samfunnskontakt

Enheten Samfunnskontakt består av 3 avdelinger;
Alkohol og kontroll, Servicesenteret og Tolketjenesten.

Enheten har i hovedsak publikumsrettede tjenester.

Avdelingene Alkohol og kontroll og Servicesenteret er lokalisert i Feyersgt. 7. Tolketjenesten på Borgejordet 23.

 

Leder: Sissel M. Åsheim
Telefon: 98 23 19 41
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530