IT-avdelingen

IT- avdelingen i Larvik kommune er en intern støttefunksjon organisert i sentral-administrasjonen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for anskaffelse og drift av kommunens IT- og telefoniløsninger.
Dette ivaretas ved at IT-avdelingen involveres i alle utviklingsprosjekter der IT og telefoni inngår.

Alle anskaffelser skal kanaliseres gjennom IT-seksjonen, som på den måten sikrer at de rammer og retningslinjer som er lagt i kommunens overordnede IT-strategi følges.

Arbeidsoppgavene kan grovt deles i tre hovedområder:
- planlegging, drift og videreutvikling av sentral infrastruktur
- rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse
- brukerstøtte og opplæring

 

Leder: Sigurd Strand - 982 31 674
Telefon: Support - 982 31 600
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no