HR-avdelingen

HR står for Human Resources og handler om de menneskelige ressursene i organisasjonen og hvordan vi med våre kunnskaper, ferdigheter, holdninger, motivasjon og adferd - aktivt bidrar til å løse gitte oppgaver og nå organisasjonens mål.

Begrepet HR omfatter alle aktiviteter knyttet til ansatte og hele verdikjeden; 

Rekruttere – Utvikle – Anvende - Avslutte

HR skal bidra til at de menneskeligere ressurser i organisasjonen benyttes, sikre resultatoppnåelse og at organisasjonen når sine mål.

Vår felles visjon er «Larvik kommunes verdier, virksomhetside og oppdrag realiseres gjennom våre medarbeidere».  For å etterleve denne visjonen er etablering av en sentralisert og strategisk HR avdeling viktig og bygger på at spesialisering gir gevinstoptimalisering, helhetlig utvikling og mulighet for å yte god kvalitet og økt kapasitet innen HR området, til tjenestene.

Den nye HR-avdelingen i Larvik kommune ønsker å støtte kommunens primærvirksomhet gjennom å være utviklingsrettet, en aktiv støttespiller,  strategisk partner og bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. På denne måten vil HR avdelingen kunne sikre arbeidsgivers helhetsperspektiv og ansvar innen arbeidsgiverfunksjonen og bidra til at Larvik fremstår som en samlet virksomhet. 

 

Leder: Kari Teigen
Telefon: 33 17 10 00
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no