Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen består av syv avdelinger:

Stabsavdelingen, Økonomiavdelingen, IT-avdelingen, HR-avdelingen, Regnskapsavdelingen, Samfunnskontakt og NAV Larvik.

Leder: Ingvild Aartun, konstituert frem til og med 31.12.2017
Telefon: 33 17 10 00
Epost:

postmottak@larvik.kommune.noSentraladministrasjonen

Bilde i full størrelse