Norskskolen

Norskkurs for innvandrere

Alle som ønsker en varig oppholdstillatelse i Norge, må gjennomføre 600 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap - 550 timer norsk, samt 50 timer samfunnskunnskap på et språk de forstår.

Varighet 11 uker

Priser:
Dagkurs, 4 timer: 7.500,- Nettkurs pr.mnd.: 1.700,-
Dagkurs, 3 timer: 6.000,- Mor/barn pr.mnd.: 2.000,-
Kveldskurs, 3 timer: 5.000,- B2 kurs pr.mnd.: 2.500,-

Betaling skjer i løpet av den 1. måneden på kurs. Betalingsform bankkort.
Starter du i midten av et kurs skjer betalingen ved kursstart. 

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

 

Leder: Rune Aares
Telefon:

33 17 31 50

Epost: postmottak@larvik.kommune.no
Åpningstider: Mandag - Torsdag kl. 0800-1530
Mandag og Torsdag kl. 1800-2030
Hjemmeside: www.larvik.kommune.no/norskskolen