Kombinasjonsklassen

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige i alderen 16-20år - (Kombinasjonsklassen)

Dette er en klasse som holder til på Thor Heyerdahl videregående skole og er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune.

Fagområde: Grunnskoleeksamen for voksne består av fem fag:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Tilbudet er for deltakere i alderen 16- 20 år med mangelfull grunnskole.

Film om projektet:
http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/kombinasjonsprosjektet/

 

Leder: Ingeborg Kulseng
Telefon:

33 17 31 50/ 98 25 32 99

Epost: postmottak@larvik.kommune.no
Hjemmeside:  www.larvik.kommune.no/kombinasjonsklassen