Larvik læringssenter

 

Med målrettede tiltak ønsker Larvik Læringssenter å legge til rette for at vår brukergruppe raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet.
For å nå disse målene er vi avhengig av helhetlige og tverrfaglige løsninger. Vi kan bare løse våre oppgaver i samarbeid mellom våre brukere, ansatte og våre samarbeidspartnere. På denne måten kan vi skape trygge læringsarenaer, der den enkelte opplever å bli sett og respektert.

Larvik Læringssenter – Bygger Broer og Skaper Muligheter!
For å nå denne visjonen er det viktig at vi forstår hvilken rolle vi spiller i utviklingen av enkeltindivider, men også av Larvik som et attraktivt sted å bo. Positive holdninger til mangfold er en forutsetning for en god by- og regionutvikling. Åpenhet og toleranse er viktige verdier for et sted i vekst.

 

Leder: Inger Hjortland
Telefon: 33 17 31 50
Epost: lls@larvik.kommune.no
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530
Hjemmeside: http://www.larviklaringssenter.no