Fritid

Avdeling Fritid består av Fabrikken ungdomshus i Kongegata 1 og tilrettelagt fritid.

Fabrikken ungdomshus

Er et åpent og gratis fritidstilbud for ungdom 13-25 år hver mandag og torsdag fra kl. 16.00-21.00. Hver onsdag fra kl. 17.00-20.00 er det Juniorfabrikken for de unge mellom 10-12 år (5.-7. trinn). Gjennom året arrangeres det ulike events og konserter samt Opplevelsesuka som er første ferieuke i skolens sommerferie.

Tilknyttet Fabrikken er også Musikkhuset med egne øvingsrom samt studio for sang og musikk. Kontingent for Musikkhuset er 250 kr per semester. For spørsmål og booking ta kontakt med Sara Gjeterud, epost: sara.gjeterud@larvik.kommune.no

Tilrettelagt fritid

Består av ulike fritidsgrupper for funksjonshemmede, både barn, ungdom og voksne.

  • Mandagsklubben: fritidsklubb for ungdom fra 10 år med ulike aktiviteter og café hver mandag kl. 17.30-20.30 på Fritidsgården, Gjærdal 12. Dette er et tilbud i samarbeid med NFU Larvik.
  • Tom Buggi Band: Sang, musikk og samspill fra 18 år, øvelse hver tirsdag kl. 18.00 på Fritidsgården, Gjærdal 12. Ta kontakt med Reidar Alvestad, telefon: 90 63 83 57.
  • Onsdagscafeen: fritidsklubb for ungdom fra 18 år med ulike aktiviteter og café hver onsdag kl. 17.00-19.30 på Fritidsgården, Gjærdal 12.
  • All-idrett: Fysisk lek og aktivitet for barn og unge 8-16 år, hver onsdag kl. 17.00-18.00 i Fagerlihallen.
  • Kulturparaplyen: Aktiviteter innen sang, musikk og kunst for barn og unge 8-18 år, hver torsdag kl. 17.00-19.30 i Sliperiet, Hammergata 15. Dette er et tilbud i samarbeid med Kulturskolen og elevavgift kreves. Ta kontakt per epost: kul@larvik.kommune.no eller telefon: 33 17 39 90.
  • Aktivitetslista: sosiale samlinger, turer og opplevelser en gang i uken på ulike dager fra 18 år. Ta kontakt med Merethe Adelsten Larsen: telefon: 98 23 12 84

 

Leder: Camilla Svendsen
Telefon: 41 40 88 69
Epost: camilla.svendsen@larvik.kommune.no

Kontaktpersoner

Fabrikken ungdomshus

Ørnulf Jenssen

Telefon: 98 23 11 29

ornulf.jenssen@larvik.kommune.no

Ann-Christin Kjellevold

Telefon: 98 23 11 64

ann-christin.kjellevold@larvik.kommune.no

Anita Molteberg

Telefon: 98 25 32 58

anita.molteberg@larvik.kommune.no

Sara Gjeterud

Telefon: 45 05 10 76

sara.gjeterud@larvik.kommune.no

Kontaktperson

Tilrettelagt fritid

Katja Gessner

Telefon: 98 23 15 66

katja.gessner@larvik.kommune.no