Barne- og ungdomstjenester

Virksomheten Barne- og ungdomstjenester består av fire avdelinger:

  • Barneverntjenesten
  • Boliger for enslige mindreårige flyktninger
  • Helsetjenester og familiesenter
  • Psykologtjenester og selektive tiltak
Leder: Ingunn E. Hjelm
Telefon: 33 17 10 00
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530