Hovedvernombud

Hovedvernombud: Anne Grethe Sannerud
Telefon: 98 23 12 58
Epost:

tilhovedvernombudet@larvik.kommune.no

Kontortid: Mandag - Torsdag kl. 0800-1530

 

Hovedverneombudets rolle og oppgaver:

  • Ansvar for å samordne verneombudets virksomhet
  • Arbeidstakerens representant i Hovedarbeidsmiljøutvalget
  • Verneombudets talerør i Arbeidsmiljøutvalget
  • Forelegge alle saker som har felles interesse for arbeidsmiljø i flere verneområder.
  • Veilede verneombudene i verne og arbeidsmiljøsaker
  • Hjelpe til med å løse verne og arbeidsmiljøsaker, der saken ikke blir løst på lavest mulig nivå.