Stab/støtte

Leder: Karen Kaasa
Telefon: 33 17 10 00
Epost:

 

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530

Stabsfunksjoner

Tove Akre Forskning og utvikling
Carl Erik Mathisen Miljørettet helsevern og beredskap
Heidi Christensen Kvalitetsrådgiver
Tove Lisbeth Vasvik Boligkontor
Anniken Midtvik Thorstensen Tjenestekontor
Aase Tømte

Velferdsteknologi og støttefunksjoner

Dorthe Huse

Kommuneoverlege