Psykisk helse og avhengighet

Psykisk helse og avhengighet gir tilbud til personer over 18 år med psykiske lidelser og/eller ruslidelser etter følgende lovverk:

  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven

Psykisk helse og avhengighet skal bidra til at pasient/bruker får en målrettet og faglig forsvarlig tjeneste ut fra sitt behov. Tjenesten tilpasses og utøves i samhandling med den enkelte pasient/bruker.

Tjenesten skal bidra til økt trygghet og selvstendighet i dagliglivet for personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser.

Psykisk helse og avhengighet gir følgende tjenester:

  • Kurs, veiledning, terapi og samtaler for enkeltpersoner og grupper
  • LAR-oppfølging, lavterskel helse- og miljøtiltak, miljøarbeid og ambulante tjenester
  • Veiledning og oppfølging i forhold til sosiale ferdigheter, bo-, leve- og funksjonsferdigheter i hel- eller delbemannet bolig

 

Leder: Heidi Larsen
Telefon: 33 17 19 59 / 98 23 19 85
Telefax: 33 17 19 01
E-post:

postmottak@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530