Eiendom

Eiendom (tidligere LKE, Larvik kommunale eiendom) skal utvikle og tilby bygg, eiendommer og tjenester som bidrar til forbedring av kommunens tjenestetilbud.

For å kunne ivareta verdiene og drive forvaltning, drift og vedlikehold så effektivt som mulig, er det nødvendig ut i fra et ressursspørsmål å foreta prioriteringer.
Eiendom skal styre etter følgende rekkefølge:

  • Tiltak for å hindre fare for liv og helse
  • Tiltak for å oppfylle lover og forskrifter
  • Tiltak for å hindre kostnadskrevende følgeskader på bygningene, eiendommenes verdiforringelse
  • Investeringer for å høyne kvalitet på eiendomsmassen
Leder: Per Sortedal
Adresse: Badeparken 10, 3256 Larvik
Telefon: 33 17 10 00
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530

Eiendom