Larvik brannvesen

Brannvesenet skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art:

  • innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
  • bistå i akutte ulykkessituasjoner
  • utføre forskriftsmessig feiing og tilsyn
  • bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i nære sjøområder
  • beredskap mot akutt forurensning

 

Leder: Arve Stokkan
Telefon: 33 17 17 46
Telefax: 33 17 97 00
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no

Åpningstider: 15. august – 15. mai: 
Mandag – fredag 08.00 – 15.30.

15. mai – 15. august: 
Mandag – fredag 08.00 – 15.00.
Kontaktinformasjon ansatte:
Brannsjef Arve Stokkan 33 17 17 42 98 23 17 42
Stedfortreder brannsjef Jan-Olav Vagle 33 17 17 44 98 23 17 44
Vakthavende brannsjef     98 23 17 52
Utrykningsleder På vakt   98 23 17 51

 

Administrasjon:

Saksbehandler Merete Brynilsen 33 17 17 46  

 

Beredskapsavdeling:

Leder Jan-Olav Vagle 33 17 17 44 98 23 17 44
Vaktlag Se menyen til høyre    

 

Forebyggende avdeling:

Leder Branningeniør
Roar Asbjørnrød
33 17 17 45 98 23 17 45
Tilsyn - bolig Feierinspektør
Olav Brattås
33 17 17 46 98 23 17 46
Tilsyn - Bolig Feierinspektør
Dag Fredrik Berg
33 17 17 46 98 23 17 48
Feier Daniel Drage 33 17 17 46 98 23 17 54
Feier Kim-Åge Simonsen 33 17 17 46 98 23 11 05
Feier Zahed Omar Nordby 33 17 17 46 98 23 11 14
Tilsyn
særskilte brannobjekter
Branninnspektør
Jan Ludvik Refsholt
33 17 17 41 98 23 17 41
Tilsyn
særskilte brannobjekter
Branningeniør
Øystein Stokvik Malme
 33 17 17 43  98 23 17 43

Tilsyn 
særskilte brannobjekter

 Branningeniør
Anniken Haagenrud
   98 23 11 45
Øvelse Opplæring Branningeniør
Roar Asbjørnrød
33 17 17 45

98 23 17 45