Landbrukskontoret

Landbrukskontorets virksomhet
Landbrukskontorets arbeidsoppgaver omfatter både jordbruk og skogbruk.

Landbrukskontoret arbeider for det meste med statlig lovpålagte oppgaver. Kontoret skal bidra til at gjeldende landbrukspolitikk gjennomføres i praksis. Stikkord for viktige tiltak er arealplaner, tilskuddsforvaltning, lovforvaltning, næringsutvikling, bærekraftig skogbruk, bevaring av kulturlandskapet og biologisk mangfold, forurensning, rådgivning og veiledning.

Lovforvaltningen er i hovedsak knyttet til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, odelslov, forpaktningslov. Næringsutvikling er i hovedsak knyttet til søknader til BU-fondet, både til tradisjonelt landbruk og for nye næringer.

 

Leder: Rolf R. Tvedten
Telefon:

33 17 12 70

Telefax:

33 17 18 01 

Epost: postmottak@larvik.kommune.no
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530