KMT-Forvaltning

Virksomhetsområdet KMT F er Larvik kommunes plan- og forvaltningsenhet innen kommunaltekniske tjenester, dette innebærer bla. å lage standarder/rutiner for de ulike tjenestene. Virksomhetsområdet KMT Øya står for utførelsen (drift/vedlikehold).

 

Leder: Tore Stafne
Stedfordtreder: Kjetil Fevik
Telefon: 33 17 10 00
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530