Geodata

Geodataseksjonen utfører saksbehandling etter plan- og bygningsloven, delingsloven, lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og eierseksjonsloven m.fl. Vi avholder oppmålingsforretninger, utarbeider målebrev og matrikkelbrev.
Vi fører Matrikkelen, med oppdatererte opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger. I tillegg har vi også ansvaret for eierseksjonering, vurdering av konsesjonsfritak ved eiendomssalg, og tildeling av nye veinavn og adresser.

Seksjonen er også tillagt ansvaret for kommunens kartverk, og administrerer kart på internett tjenesten og infoland for salg av kartdata og megleropplysninger.

 

Leder: Kolbjørn Hem 
Telefon:

93234491/ 98231865

Telefax:

-

Epost: postmottak@larvik.kommune.no
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530