Kommunesammenslåing Larvik og Lardal

Søknad om kommunesammenslåing av Lardal og Larvik kommuner ble innvilget ved Kongelig resolusjon av 05.02.2016. Det er opprettet en Fellesnemnd som har som oppgave å forberede sammenslåingen av kommunene.

Kommunestyrene i Larvik og Lardal vedtok i september 2014 å igangsette en utredning om mulig sammenslåing av de to kommunene. Utredningen er nå fullført og er et viktig grunnlag for den politiske prosessen.

I mars 2015 vedtok kommunestyrene at det opprettes politiske forhandlingsutvalg i som skal utarbeide og avklare en felles politisk plattform for en mulig sammenslutning av Larvik og Lardal kommuner. 

De to forhandlingsutvalgene er nå enige om politisk plattform for etablering av sammenslått kommune Larvik - Lardal. Plattformen legges frem for beslutning til de to kommunestyrene i juni 2015.

19.11.2015 ble det i et felles kommunestyremøte opprettet en Fellesnemnd som skal forberede sammenslåingen av de to kommunene, med virkning fra 1.1.2018.
I samme møte ble det også vedtatt å søke kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunesammenslåing, noe som ble innvilget i Kongelig resolusjon av 5.2.2016.

Om kommunereformen

Et ekspertutvalg satt ned av Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler at norske kommuner bør ha minst 15-20.000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning. Regjeringen har fire hovedmål for en ny kommunereform:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.

Les mer om kommunereformen

Nærdemokrati i nye Larvik kommune

Innspill til Demokratiutvalget gjøres i digitalt skjema i perioden fram til og med 31. januar 2017.

Møtereferater, presentasjoner og rapporter

6.12.16 Møte i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda for Lardal og Larvik tirsdag 6. desember 2016 kl. 13.00 i Herredshuset i Lardal.
Partssammensatt utvalg:
Møteinnkalling
Møteprotokoll
Fellesnemnda:
Møteinnkalling
Møteprotokoll 
15.11.16 Møte i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda for Lardal og Larvik onsdag 15. november 2016 kl. 13.00 i Rådhuset i Larvik.
Partssammensatt utvalg:
Møteinnkalling
Møteprotokoll
Fellesnemnda:
Møteinnkalling
Møteprotokoll 
18.10.16 Møte i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda for Lardal og Larvik tirsdag 18. oktober 2016 kl. 13.00 i Herredshuset i Lardal.
Partssammensatt utvalg:
Møteinnkalling
Møteprotokoll
Fellesnemnda:
Møteinnkalling
Møteprotokoll 
28.09.16 Møte i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda for Lardal og Larvik onsdag 16. september 2016 kl. 13.00 i Rådhuset i Larvik.
Partssammensatt utvalg:
Møteinnkalling
Møteprotokoll
Fellesnemnda:
Møteinnkalling
Møteprotokoll 
16.08.16 Møte i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda for Lardal og Larvik tirsdag 16. august 2016 kl. 13.00 i Herredshuset i Lardal.
Partssammensatt utvalg:
Møteinnkalling
Møteprotokoll
Fellesnemnda:
Møteinnkalling
Møteprotokoll 
30.06.16 Møte i partssammensatt utvalg og i fellesnemnda for Lardal og Larvik tirsdag 30. juni 2016 kl. 10.00 i møterom Larvik i Romberggt 4, Larvik.
Møteinnkalling 30.06.16   
Møteprotokoll partssammensatt utvalg 30.6.16
Møteprotokoll fellesnemnda 30.6.16 
14.06.16 Møte i Fellesnemnda for Lardal og Larvik tirsdag 14. juni 2016 kl. 16.00 i møterom Smia, Fredriksvern verft i Stavern.
Les møteinnkallingen til Fellesnemnda for Lardal og Larvik her.  
Møteprotokoll 14.6.2016
24.5.16 Møte i partssammensatt utvalg gjennomført i Lardal
Møteinnkalling 24.5.2016
Møteprotokoll 24.5.2016
Møte i fellesnemnda gjennomført i Lardal
Møteinnkalling 24.5.2016
Møteprotokoll 24.5.2016
12.5.16 Møte i partssammensatt utvalg gjennomført i Larvik
Møteinnkallin 12.5.2016
Møteprotokoll 12.5.2016
Møte i fellesnemnda gjennomført i Larvik
Møteinnkalling 12.5.2016
Møteprotokoll 12.5.2016
26.4.16 Møte i partssammensatt utvalg gjennomført i Larvik
Møteinnkalling 26.4.2016
Møteprotokoll 26.4.2016
Møte i fellesnemnda gjennomført i Larvik
Møteinnkalling 26.4.2016
Møteprotokoll 26.4.2016
18.03.16

Møte i fellesnemnda for Larvik og Lardal gjennomført i Lardal
Møteinnkalling 18.3.2016
Møteprotokoll 18.3.2016

01.03.16

Møte i fellesnemnda for Larvik og Lardal gjennomført i Larvik
 Møteprotokoll 1.3.16

05.02.16 Sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner f.o.m. 1.1.2018
vedtatt av Kongen i Statsråd.
Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 
19.11.15

De to kommunestyrene i Larvik og Lardal gjennomførte et felles 
møte for behandling av sak om sammenslåing av de to kommunene,
samt behandling av sak om opprettelse av en fellesnemnd med 
representanter fra de to kommunene. Nemnda har som oppgave å
forberede sammenslåingen av kommunene. 
Ordførere og rådmenn fra de to kommunene reiste dagen etter inn 
til kommunaldepartementet og leverte søknad om sammenslåing.
Møteprotokoll kommunestyret 19.11.2015.
Vedtak sammenslåing 19.11.2015
Søknad om sammenslåing av Larvik kommune og Lardal kommune 
Opprettelse av fellesnemnd 

02.06.15 3. møte i forhandlingsutvalgene Larvik - Lardal er berammet til 
tirsdag 2. juni 2015 kl. 19.00 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes. 
Resultat av forhandlinger om politisk plattform for etablering av 
sammenslått kommune Lardal - Larvik - Utkast pr. 24.5.15  

Endelig avtale av 2.6.2015
19.05.15 Forhandlingsutvalgene Larvik - Lardal
Referat fra 2. møte 
11.05.15

Forhandlingsutvalgene Larvik - Lardal
Referat fra 1. møte 

22.05.15

Utredningsrapport - mulig sammenslåing av Lardal og Larvik

Les om hovedkonklusjonene fra rapporten
Les hele rapporten 

24.02.15

3. møte i styringsgruppa

Referat fra møte 3 i styringsgruppa

16.12.14

2. møte i styringsgruppa 

Referat fra møte 2 i styringsgruppa
 

12.11.14

 1. møte i referansegruppe Larvik

Referat møte 1 i referansegruppe Larvik

27.10.14

1. møte i styringsgruppa

Referat møte 1 i styringsgruppa

28.08.14

Felles formannskapsmøte Larvik og Lardal

Bakgrunn og formål med utredningen

Oppsummering fra felles formannskapsmøte Larvik og Lardal

Presentasjon om kommunesammenslåing fra fylkesmann Erling Lae

17.09.14 Sak i Kommunestyret

Dokumentene i Kommunestyre saken
14/64962