"Den onde Greve"

Grev Christian Conrad Danneskiold-Laurvig ville uten tvil ha gjort seg fortjent til betegnelsen playboy dersom han hadde levd i vår tid.

Han tilhørte det lettsindige miljøet omkring Frederik 5. og Christian 7., men da han i 1764 bortførte en ung skuespillerinne fra hennes hjem i København, ble han forvist fra hovedstaden. Han bodde deretter to år i Larvik før han vendte tilbake til København. Men allerede i 1771 kom han igjen til Larvik hvor han oppholdt seg til han døde i 1783. Det meste av tiden bodde han på gården Roligheten i Hedrum sammen med sin elskerinne, Ingeborg Ackeleye, som tidligere hadde vært gift med Herman Løvenskiold til Fossum.
 
Folk kalte ham i ettertid "den onde greve", sannsynligvis p.g.a. forbitrelse over "systemet" som greven ble gjort personlig ansvarlig for. Men Christian Conrad var av natur en vennlig og forståelsesfull mann med omtanke for sine undersåtter. Han er den eneste greven som over lengre tid har bodd innen Larvik grevskap. 
 
Teksten er fra boka "Byen mellom elvene" av Odd Bjerke.