Bygdeborger i Larvik

Til tross for rikdom og vekst fremstår folkevandringstiden som en urolig periode. Det er fra denne tiden vi har de såkalte bygdeborgene.

De ble gjerne anlagt på fjellplatåer som var utilgjengelige på 2-3 sider, og der det var mulig å ta seg opp, ble det bygd sperringer av stein, jord eller tømmer. Selve platået skulle gi plass til mennesker og husdyr fra ei hel grend når fiender var i anmarsj. Borgene ble oftest plassert på høyder med god utsikt over ferdselsvegen gjennom grenda. Både bygging, vakthold og vedlikehold av slike anlegg må ha krevd en stor mannskapsstyrke og vitner om en fast organisasjon og ledelse i samfunnet.
 
Det er registrert åtte bygdeborger i Larvik kommune, fire i Hedrum, tre i Brunlanes og én i Tjølling, men antallet er sannsynligvis høyere. De utraste og overgrodde murene er ofte vanskelig å skjelne fra naturlige steinrøyser. Derfor kan det være vanskelig å fastslå om man står overfor en bygdeborg.

Navn Sted
Røvern Hagtvedt i Hedrum
Steinsvoldåsen Hedrum
Bjørnåsen Rønningen i Farrisbygda, Hedrum
Husås Nes/Farmen i Hedrum
Haugeneåsen Brunlanes
Løkås Austein/Steinsholt i Brunlanes
Korpås Tanum i Brunlanes
Hummerberget Gon i Tjølling

"Røvern" mellom Hagtvedt og Eskedal i Hedrum har vært kjent i lang tid. Her er det anlagt to parallelle murer, henholdsvis 45 og 60 m lange, ut mot nordpynten av fjellplatået der den eneste mulige oppgangen fantes. På det ca fem mål store platået finnes et ganske dypt søkk som sannsynligvis har vært benyttet som vannreservoar.
 
Om noen av bygdeborgene i Larvik noen gang ble satt på prøve, vil vi vel aldri få svar på. Men at folk forberedte seg på det verste, er jo ganske åpenbart.

 
Teksten er hentet fra boka "Byen mellom elvene" av Odd Bjerke.