Bommestad Veiminne

Fra hulvei til Europavei

Bommestadområdet er ett av de mest interessante områdene i Norge veihistorisk sett. Vestfoldraet har alltid vært ei viktig ferdselsåre og binder sammen områder med mange tusen års bosetting.
Her hvor raet krysser Vestfolds største elv, Lågen, var det naturlig at det ble et kommunikasjonsknutepunkt. Veien langs raet møter her veiene på begge sider av Lågen.
 
Etter hvert som utviklinga både innen veibygging og framkomstmidler skred fram, ble det bygd nye og bedre veier og bruer. I området øst for Lågen, mellom gårdene Bommestad og Roligheten, kan vi finne hele seks forskjellige generasjoner av raveier ved siden av hverandre, fra de eldste hulveiene til dagens Europavei. Den sjuende utgaven er under planlegging. Nord i området finner vi ennå flere utgaver av den gamle veien til Hedrum kirke.
 
Larvik kommune og Statens vegvesen har sammen etablert en ca. 2,5 km lang kultursti langs de gamle veiene gjennom området. Fram til baksiden av Rolighetsåsen er stien godt framkommelig for mennesker med bevegelseshemning. Her kan de som vil unngå den bratte stien over fjellet, ta nordover til Kongeveien og tilbake til utgangspunktet.
 
De som ønsker å vite mer om områdets og veienes historie kan lese:
 
1) Jan W. Krohn-Holm: "Hedrum bygdebok", bind 1 og 2, utgitt 1978-81,
 
2) Anund I. Allum: "Hedrum" (kommunalhistorie), utgitt 1956.
 
Disse bøkene er til salgs på Hedrum bygdetun (Hedrum historielag), eller kan lånes på Larvik bibliotek.