Eierskap og samarbeid

Kommunen har eierinteresser til sammen 20 selskaper fordelt slik på de ulike selskapsformene:

  • 2 Kommunale foretak (KF)
  • 1 selskap etter kommunelovens § 27
  • 7 Interkommunale selskap (IKS)
  • 5 Akseselskap (AS) inkludert et datterselskap
  • 2 Samvirkeforetak

Det vises også til kommunens eierskapsmelding.

 

Selskapets navn Selskaps- form Adresse Vedtekter / selskapsavtale / aksjonæravtale
Larvik kulturhus Bølgen KF KF Sanden 2, 3255 Larvik Vedtekter Larvik Kulturhus Bølgen KF
Larvik Havn KF KF Pb 245,
3251 Larvik
Vedtekter Larvik havn
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat Kommuneloven § 27 Eget juridisk person Revetalgata 10,
3274 Revetal
Vedtekter VIKS
Vestfold krematorium IKS IKS Postboks 1055, 3204 Sandefjord Selskapsavtale Vestfold krematorium
Interkommunalt arkiv for Bueskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) IKS Nansensgate 1, 3616 Kongsberg Selskapsavtale IKA
Larvik Arena IKS IKS Hoffsgt 6, 3262 Larvik  
Telemark kommunerevisjon IKS IKS Postboks, 2805 Skien Selskapsavtale Telemark kommunerevisjon
Vestfoldmuseene IKS IKS Postadresse: PB. 1247, 3205 Sandefjord Eieravtale og selskapsavtale Vestfoldmuseene
Gea Norvegica Geopark IKS IKS Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn Selskapsavtale Gea Norvegica Geopark 
Vestfold Festspillene AS AS Fjordgt 13 B
3125 Tønsberg
Boks 500
Vedtekter Vestfold Festspillene
iFokus AS AS Postboks 2158 Stubberød, 3255 Larvik

Vedtekter iFokus

Eierskapsavtale iFokus

iVekst AS AS Gjærdal 2, 3271 Larvik Vedtekter iVekst
Vesar AS AS Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg Vedtekter Vesar