Ledelse

Vi som er ledere og medarbeidere i Larvik kommune skal gjennom forpliktende samhandling forankret i tillit og tiltro, møte samfunnets krav og forventninger til en moderne kommunes evne til å ivareta velferdsbygging for innbyggerne.

Vårt kulturelle uttrykk

Virksomhetsidé
Gjennom åpne prosesser, dialog og ansvarlighet skal vi utvikle vår attraktivitet ovenfor innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere.

Verdier
Nysgjerrig - Ærlig - Raus --> NÆR

Vår filosofi
Vi skaper de beste løsninger gjennom samhandling.
Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel.

Vår kultur skal være preget av:
NÆRhet til hverandre og innbyggerne

  • at vi er nysgjerrige på å finne de beste løsningene
  • at vi er ærlig i samspill med hverandre, innbyggere og samarbeidspartnere
  • at vi er rause i møte med hverandre og innbyggerne