Rådmann og assisterende

Konstituert rådmann Ingvill Aartun

 Konstituert Rådmann
 Ingvild Aartun
 Telefon:  33 17 10 00 

Administrasjon

Rådmannens ledergruppe består av; assisterende rådmann, kommunalsjef Helse og omsorg, kommunalsjef Kultur og oppvekst, kommunalsjef Areal og teknikk og kommunalsjef Eiendom.

HR-sjef, økonomisjef og kommuneadvokat tiltrer rådmannens ledergruppe jevnlig.

Organisasjonskart