Sykepleiere natt (17/2070)

Sykepleiere i 50 % og 66,7 % stilling natt

Larvik Helsehus ligger under virksomhetsområde sykehjem innen helse og omsorg, og dette omfatter bl.a. avdeling Byskogen.

Avd. Byskogen består av tre avdelinger fordelt på to etasjer, disse blir ledet av to avdelingsledere. I tillegg har vi en fagutviklingssykepleier med på laget.
Plassene våre er fordelt slik:
2. etg korttid 14 plasser og ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplasser) 6 plasser.
3. etg har lindrende avdeling 7 plasser og avklaringsavdelingen med 8 avklaring (direkte fra sykehus) og 5 korttidsplasser.

Larvik Helsehus – avdeling Byskogen har nå ledig 3 faste sykepleierstillinger natt.

2 x 50 % stilling natt er plassert på avklaringsavdelingen med arbeid hver 4.helg, og disse er ledige fra 1.6.17 og 1.9.17

1 x 66,7 % stilling natt, er plassert på ØHD-avdelingen, med arbeid hver 3.helg. Denne er ledig fra 1.9.17

Avdelingene satser på stor fagkompetanse, og er opptatt av å ha fleksible, gode medarbeidere som ikke er redde for å ta noen utfordringer. Tempoet er til tider høyt, og det er til tider stor turnover av pasienter i avdelingene. Vi har et godt arbeidsmiljø, og gleder oss til å ønske nye medarbeidere velkommen til oss.

Kvalifikasjoner for stillingen
• Autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Det er også ønskelig at du:
• Har evnen til å arbeide selvstendig
• Er løsningsorientert og har god kommunikasjonsevne
• Er en samarbeidende kollega og veileder, både faglig og tverrfaglig
• Har evne til å administrere egen og andres jobbhverdag i et aktivt miljø

Vi kan tilby:
• Et spennende, trivelig og utfordrende arbeidsmiljø hvor vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel.
• Opplæring og faglig utvikling
• Gode kollegaer
• Blant annet bedriftsidrettslag, tilskudd til ulike treningssenter- og turaktiviteter, kunstforening, hytteforening med egne bedriftshytter m.m.
• Pensjonsordning i KLP

NB! Det kreves politiattest for stillingen. Denne må framlegges før tiltredelse finner sted. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Lønnsvilkår
Etter gjeldende tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Avdelingsleder Berit Kjønaas tlf.: 982 31 541
e-post: berit.kjonaas@larvik.kommune.no

Eller: Avdelingsleder Stine E. Vådal tlf.: 982 31 545
e-post: stine.eftang.vadal@larvik.kommune.no

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et eventuelt intervju.

SØKNADSFRIST: 3.april 2017

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer. 17/2070