Sykepleier med utvidet fagansvar (17/2777)

Det er ledig 100% fast stilling som sykepleier med utvidet fagansvar ved Virksomhet sykehjem, Grevle sykehjem, avdeling Rakke fra 01.07.2017. Arbeidstid p.t. er dagarbeidstid med arbeid hver 6. helg.

Helse- og omsorgstjenesten i Larvik kommune er inndelt i flere virksomhetsområder, og
Virksomhet sykehjem er et av disse. Virksomhet sykehjem består p.t. av sykehjemmene
Kvelde, Furuheim, Yttersølia, Tjølling, Rekkevik, Byskogen, Stavern og Grevle i tillegg til
Larvik kommunale catering (LKC) og Felles vaskeri for helse og omsorg.

Avdeling Rakke er en spesialavdeling med 26 plasser for mennesker med
demenssykdommer, fordelt på 2 grupper og i tillegg dagsenter. Vi er ca. 50 ansatte med avdelingsleder og sykepleier med utvidet fagansvar. Vi lar oss begeistre av våre pasienter som gir oss utfordringer og setter krav til fagkompetanse, kvalitet, solide team og humørfylt arbeidsmiljø.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen
• Ivareta utvikling av fag og fagkompetanse i samarbeid med avdelingsleder
• Faglige oppgaver i forhold til den daglige driften
• Stedfortredertjeneste ved avdelingsleders fravær

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Godkjenning som sykepleier
• Erfaring fra operativt arbeid
• Erfaring og interesse for geriatri og demens
• Gjerne veiledningskompetanse
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ønsker oss en sykepleier som
• Er løsningsorientert og har fokus på livskvalitet og etikk i praksis
• Kan drive opplæring og veilede ansatte i faglige spørsmål
• Har positiv påvirkning på mennesker rundt seg
• Er kreativ og liker utfordringer
• Har erfaring fra og interesse for arbeid med personer med demens

Lønnsvilkår:
Etter avtale

Larvik kommune kan tilby:
• Godt arbeidsmiljø. Helse og omsorgstjenesten i kommunen scorer generelt høyt på
Arbeidsmiljøundersøkelser
• Noen sykehjem har egne trimrom for ansatte
• Bl.a. bedriftsidrettslag, tilskudd til ulike treningssentre- og turaktiviteter, kunstforening, hytteforening med egne bedriftshytter m.m.
• Pensjonsordning i KLP m/medlemsfordeler

NB! Det kreves politiattest for stillingen. Denne må framlegges før tiltredelse finner sted. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. I h.t. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5 – 4.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Virksomhetsleder Sigrid Kobro Stensrød, tlf. 982 31 305

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 31.03.2017

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer.