Avdelingsleder (17/2775)

Det er ledig 100% vikariat som avdelingsleder ved Virksomhet sykehjem, Grevle sykehjem, avdeling Rakke. Stillingen er ledig for tiltredelse med varighet 2 år.

Helse- og omsorgstjenesten i Larvik kommune er inndelt i flere virksomhetsområder, og
Virksomhet sykehjem er et av disse. Virksomhet sykehjem består p.t. av sykehjemmene
Kvelde, Furuheim, Yttersølia, Tjølling, Rekkevik, Byskogen, Stavern og Grevle i tillegg til
Larvik kommunale catering (LKC) og Felles vaskeri for helse og omsorg.

Avdeling Rakke er en spesialavdeling med 26 plasser for mennesker med
demenssykdommer, fordelt på 2 grupper og i tillegg et dagsenter. Vi er ca. 50 ansatte med avdelingsleder og sykepleier med utvidet fagansvar. Vi lar oss begeistre av våre pasienter som gir oss utfordringer og setter krav til fagkompetanse, kvalitet, solide team og humørfylt arbeidsmiljø.

Da avdelingslederen vår skal ha permisjon, trenger vi en vikar for henne i en periode på 2 år.

Vil du ta ansvar for oppgavene med å gi sykehjemsbeboere med demenssykdommer et best mulig liv, gi pårørende støtte og trygghet og være leder for en gruppe ansatte som er dedikerte til oppgavene?

Hvis disse spørsmålene gir deg gode refleksjoner, kan du være den personen vi trenger til å lede avdelingen de neste 2 årene.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen
Som avdelingsleder ved avdeling Rakke vil du få ansvar for:
• En spesialavdeling med 26 plasser for mennesker med demenssykdommer
• En avdeling som i hovedsak har langtidsplasser, men hvor det også tilbys plasser for korttid og avlastning
• En personalgruppe med dyktige medarbeidere i mange stillingsstørrelser fordelt på 20 årsverk

Kvalifikasjoner for stillingen
Vi ønsker oss en avdelingsleder som:
• Er strategisk i sin arbeidsform
• Har samhandling og samarbeid som hovedfokus i arbeidsform
• Tar krav om endring raskt
• Tåler og trives med veiledning
• Er innstilt på å følge gitte økonomiske rammer

Krav til stillingen:
• Du må ha sykepleiefaglig kompetanse
• Du må ha lederkompetanse og/eller ledererfaring
• Du må ha erfaring fra arbeid med mennesker med demenssykdommer
• Personlig egnethet vil vektlegges

Kommunen har egen fagplan for satsningen innen demensomsorg, denne videreføres nå i tråd med føringer i Helse- og omsorgsdepartementets demensplan 2020, for å møte morgendagens behov for tjenester til personer med demens. Det setter særlige krav til kompetansebygging blant våre ansatte.

Vi vil derfor at du har fokus på medarbeidernes kompetanse og er opptatt av hvordan kompetanse deles på avdelingen og på tvers av avdelinger. Det er gjennom mange år satset på kompetanseheving av ansatte i avdelingen, bl.a. gjennom demensomsorgens ABC og Larviksskolen.

Som avdelingsleder blir du en del av en stor avdelingsledergruppe i Virksomhet sykehjem.

Støttetjenester innenfor økonomi- og personalarbeider er sentralisert i stab i Helse og omsorg.

Lønnsvilkår:
Etter avtale

Larvik kommune kan tilby:
• Godt arbeidsmiljø. Helse og omsorgstjenesten i kommunen scorer generelt høyt på
Arbeidsmiljøundersøkelser
• Noen sykehjem har egne trimrom for ansatte
• Bl.a. bedriftsidrettslag, tilskudd til ulike treningssentre- og turaktiviteter, kunstforening, hytteforening med egne bedriftshytter m.m.

NB! Det kreves politiattest for stillingen. Denne må framlegges før tiltredelse finner sted. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. I h.t. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5 – 4.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Virksomhetsleder Sigrid Kobro Stensrød, tlf. 982 31 305.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 31.03.2017

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer.