Rådgiver/prosjektleder (17/2863)

Det er ledig stilling som rådgiver/prosjektleder ved Kommunalteknikk forvaltning. Prosjektavdelingen består i dag av 9 ingeniører/sivilingeniører.

Kommunalteknikk forvaltning er delt i fire avdelinger som samlet har ansvaret for utredning, prosjektering, anlegg, drift og forvaltning av vei, vann, avløp, park- og friområder og renovasjon.

Motiveres du av å videreutvikle tjenester som betyr mye for folk flest, og av en stilling med et godt handlingsrom og et bredt faglig samarbeid med interne og eksterne nettverk?
Det er nettopp dette vi kan tilby deg. Med på kjøpet får du et inspirerende avdelingsmiljø med høy trivselsfaktor. I tillegg kan vi by på fleksibel arbeidstid og gode betingelser inklusiveattraktiv pensjonsordning og andre fordeler.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

• Inngåelse av utbyggingsavtaler/kommunaltekniske avtaler
• Inngåelse av avtaler med grunneiere ifm utbygging av vei, vann, og avløpsanlegg
• Deltakelse i prosjektarbeid
• Oppfølging av avtaler

Vi ser helst at du har utdannelse fra universitet eller høgskole. Utdanningen din kan gjerne være rettet mot ingeniørfag, juridikum eller jordskifte, men søkere med annen relevant fagbakgrunn vil også bli vurdert. Vi ønsker fortrinnsvis en person som har erfaring med arbeidsoppgavene som er beskrevet herover.

Når det gjelder din personlighet, er vi spesielt opptatt av evnen til å ta initiativ og å yte
service/bistå både overfor kolleger og andre. Du har også den evnen at du har et naturlig fokus på løsninger framfor problemer.

Hva kan vi tilby:

• Utfordrende og interessante opgaver
• Medlemsskap i KLP
• Bedriftsidrettslag
• Hytteforening
• Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder av Kommunalteknikk forvaltning, Tore Stafne, tlf. 982 31 851, epost: tore.stafne@larvik.kommune.no eller leder av prosjektavdelingen Sune Hansen, tlf. 982 53 298, epost: sune.hansen@larvik.kommune.no

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger
av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen,
kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 19.04.17.

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer 17/2863.