Miljøterapeut (17/2886)

Det er ledig 100% prosjektstilling som miljøterapeut ved Arbeid og Aktivitet, fra 01.05.2017

Stillingen er nyopprettet og et prosjekt i samarbeid med Virksomhet Arbeid og Aktivitet, Virksomhet Psykisk helse og avhengighet og pårørende- og brukerorganisasjon A-larm.

Prosjektet går ut på å drifte en egen møteplass for unge voksne fra 18 til 30 år som har eller har hatt utfordringer i forhold til rusmidler.

Målet med tiltaket er å forhindre utenforskap og gi unge voksne mulighet til komme i aktivitet og arbeid, og bygge nettverk i et trygt og rusfritt miljø.

Prosjektet er i første omgang begrenset til 1 år.

Tiltaket vil kombinere fag- og erfaringskompetanse, hvor fokuset skal være på den enkeltes muligheter og ressurser.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen
• Motivere for endring og se muligheter
• Være en los inn til eksisterende aktivitetstilbud i kommunen og A-larm
• Være en link mot NAV og det private næringsliv
• Koordinere og samarbeide med det øvrige tjenestetilbudet

Kvalifikasjoner for stillingen:
• 3 - årig helse- og sosialfaglig utdanning
• Interesse for, og erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk
• Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller rusarbeid
• God kjennskap til målrettet miljøarbeid og recovery
• Kunnskap om metodisk jobbing etter kognitive prinsipper og motiverende samtaler
• Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
• Gode samarbeidsevner, herunder høy grad av relasjonell kompetanse
• Evne til metodisk og selvstendig arbeid, samt teamarbeid
• Positiv, engasjerende, kreativ og løsningsfokusert
• Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr
• Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i utvikling. Søkere kan forvente å få faglige og personlige utviklingsmuligheter
• Mangfoldig tjenestetilbud med sterkt fokus på brukerens mestringsmuligheter
• Tverrfaglig, godt og stabilt arbeidsmiljø
• Medlemsskap i KLP
• Hytteforening
• Bedriftsidrettslag

Lønnsvilkår:
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Virksomhetsleder Arbeid og Aktivitet; Audun Auby, tlf.: 98231030.
Virksomhetsleder Psykisk helse og avhengighet; Heidi Larsen, tlf.: 98231985.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 07.04.2017

Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnummer.