Hvem kan delta?

Det finnes to ulike typer høringer med ulike målgrupper.

Lovpålagte høringer:
I høringsbrevet opplyses det spesielt om hvem som er formelle høringsinstanser/berørte parter.

Ikke- lovpålagte høringer: 
Høringen er i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter, kan oppfordres til å delta.
 
Hvis du har synspunkter, men ikke kan/vil gi en høringsuttalelse, kan du si sin mening her.