Hvordan foregår en høring?

 1. Forarbeid:
  Saken utredes og forslag legges ut på høring.

 2. Utsendelse:
  Varsel om høringen kan du lese i media; http://www.larvik.kommune.no og i Østlandsposten, evt andre lokale aviser. Det informeres om at høringen skjer både manuelt og elektronisk med oppfordring om ål bruke e-hørings alternativet. Konsekvent publisering av høringsdokumenter på Internet. Papirutgaver legges ut i Servicesenteret og på biblioteket. Prosessene gjennomføres parallelt.

 3. Høringsperioden:
  Du kan gi din elektroniske høringsuttalelse når du har godtatt Larvik kommunes nettregler. Du vil motta kvittering på at høringsuttalelse er mottatt. Alternativt kan du gi din høringsuttalelse manuelt. Både elektroniske og manuelle høringsuttalelser blir publisert på Internett. Alle høringsuttalelser blir post og journalført.

 4. Oppfølging av høringsuttalelser:
  Når høringsfristen er utgått, lages det et sammendrag av høringsuttalelsene som tas inn i saksutredningen. De er da med i grunnlaget for rådmannens forslag til vedtak. For ikke lovpålagte høringer kan en alternativ framgangsmåte være at det lages en oppsummering.

 5. Publisering av vedtak/klageadgang:
  Publisering av vedtak/klageadgang evt oppsummering på http://www.larvik.kommune.no/ og i lokalavisa/aviser.