Forslag til nytt navn på torg på Torstrand

Det har kommet forslag om å tildele navnet på den nye plassen på Torstrand for "Reidar Teigens plass" eller "Teigens plass", tidligere Cort Adelers gate 5. Hvilket av forslagene synes du er best? Eller har du et eget forslag?

Det sto to hus på tomten, i det ene ble Reidar Teigen født 6. januar 1930. Han bodde der til slutten på 50-tallet. Reidar Teigen hadde et pågangsmot som få kan måle seg med. 

Det kom særlig Fram til gode, Framhallen er hans verk. Han var formann i hovedforeningen, formann i håndballgruppa og var en drivkraft på mange områder. Speiderbevegelsen i Larvik har også mye å takke Teigen for. ”Alle” kjenner kanoturen til Afrika sammen med Odd Ekanger i 1952. Reidar Teigen døde i oktober 1985.

Frist 30.07.2017

Forslag til navn på plassen bes meldt til Larvik kommune innen 30.07.2017, fortrinnsvis i elektronisk skjema her.

Eventuelt i epost eller post som merkes ”Høringsuttalelse. Nytt navn på torg på Torstrand.” til 

  • postmottak@larvik.kommune.no
  • Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik