Forslag til felles planstrategi for Larvik og Lardal kommuner samt nye Larvik kommune 2016-2020

Larvik og Lardal kommuner ønsker med dette å invitere til høring på forslaget. Høringsfristen settes til 14. november 2016.

Forslaget i PDF

Forslaget som Flipbook/iPaper

Innspill til høringen sendes i epost til postmottak@larvik.kommune.no

eller i post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik