Salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder

Larvik kommune sender med dette forslag om endring av forskriften om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold (FOR-2010-10-27-1389) til høring hos interessenter i Larvik og Lardal kommune.

Høringsforslaget inneholder forslag om oppretting av soneinndeling av Larvik by, i henhold til kommunedelplan for Larvik by, jf. § 3-3 om sentrumsformål.

Bakgrunn for forslaget

Høringsnotat til endring av forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk

 

Forslag til forskrift

Forslag til åpnings- og lukketider for serveringssteder

 

Frist 23.10.2017

Forslag kan sendes til Larvik kommune via elektronisk skjema her.