Personvernerklæring

Infomasjonssikkerhet: Et felles ansvar for innbyggerne og kommunen. Denne erklæringen redegjør for behandlingen av personopplysninger registrert på nettsider under domenet www.larvik.kommune.no.

Elektronisk lagring av personopplysniger reguleres av ”Lov om behandling av personopplysninger”.

Larvik kommune behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk, herunder personopplysningslov og personopplysningsforskrift. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger innebærer blant annet innhenting, utlevering, sammenstilling, lagring og sletting av personopplysninger. Formålet med behandlingen er å levere kommunale tjenester.

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Rådmannen er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Larvik kommune. Det utførende ansvaret er i stor grad delegert. Prosedyrer for oppgaveløsingen ligger i kommunens kvalitetssystem. Alle ansatte i Larvik kommune har taushetsplikt.

Du kan be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes. 

For å sikre innbyggerne: 

  1. Kommunen behandler all informasjon i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  2. All informasjon som kommunen mottar er sikret mot innsyn fra uvedkommende (konfidensialitet).
  3. All informasjon behandles av fagpersoner (integritet).
  4. Alle innbyggere har rett til innsyn i opplysninger som kommunen har samlet om vedkommende (tilgjengelighet).
  5. All informasjon behandles etter arkivlovens og personopplysningslovens bestemmelser (tilgjengelighet).

 

For din egen sikkerhet, anbefaler vi: 

  1. Bruk kun kommunens offisielle postadresse når du sender post til kommunen.
  2. Bruk kommunens offisielle e-post adresse, postmottak@larvik.kommune.no, når du sender e-post.
    Unngå å sende personlige opplysninger med e-post.
  3. Ta kontakt dersom du mener kommunen etterspør opplysninger vi ikke trenger.

 
Skjema som sendes elektronisk
Når du fyller ut skjema som sendes elektronisk vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonummer) bli registrert av Larvik kommune. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.
Opplysningene blir gjort tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Larvik kommune og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken som skjemaet gjelder.

Webanalyse 
Larvik kommune lagrer besøksstatistikk for hele portalen, med unntak av sidene for pålogging til  søknadsskjemaer. Statistikken skal hovedsakelig brukes til å videreutvikle portalen. Larvik kommune benytter Google Analytics til å lagre besøksdata.
Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for webansvarlig og webredaktører i Larvik kommune.

Søk 
Larvik kommune lagrer via Google Analytics og Tingtuns innebygde søkemotor hvilke søkeord som benyttes i søkefeltet vårt. Dette bruker vi utelukkende til å forbedre søkeresultater og den generelle informasjonsarkitekturen på nettsidene våre. I likhet med øvrig besøksstatistikk kan ikke søkeordene knyttes opp mot den enkelte besøkende.

Sensitive opplysninger
Sensitive opplysninger i tradisjonell forstand er fødselsdato/personnummer. Husk at også en kombinasjon av tilsynelatende "ufarlige" opplysninger kan sammen bli sensitive.

Sende sensitive opplysninger til oss?
Vi anbefaler alle som skal kontakte oss om å være forsiktige med sensitive opplysninger på epost uten at dette er avtalt med oss på forhånd. Når du ikke skal sende sensitive opplysninger, er du velkommen til å sende oss e-post på postmottak@larvik.kommune.no.

Kontaktskjemaer 
Vi bruker en del enkle webskjemaer på forskjellige deler av portalen for å samle inn enkel informasjon eller respons fra våre lesere. Disse skjemaene må ikke forveksles med søknadsskjemaer e.l. I forbindelse med disse enkle skjemaene lagrer vi  det som fylles inn samt tidspunktet. 
På vår portal kommer vi etter hvert til å legge opp flere typer skjemaer, og for å sikre den nødvendige sikkerhet blir vi å bruke MinID-teknologien på disse.

Del og Tips en venn-funksjonene
De fleste sider på www.larvik.kommune.no har klikkbare ikoner for deling på Twitter og Facebook hvor du kan dele siden på nevnte sosiale medier. Ved bruk av disse funksjonene vil Larvikkommune kun lagre besøksstatistikk, ikke e-postadresser eller annet skjemainnhold.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet
Vi anser informasjonen på larvik.kommune.no som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.
Larvik kommune tar gjerne i mot innspill om feil, mangler og forslag til  forbedringer via webansvarlig@larvik.kommune.no.

På larvik.kommune.no finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av tredjeparter. Vi påtar oss ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse tredjepartssidene.