Tjenestebeskrivelse med brukergaranti

Larvik kommunes nettsted - www.larvik.kommune.no


Formål med tjenesten

 • Enkel og hurtig tilgang på informasjon om offentlige tjenester, administrasjon og politikk.
 • Åpenhet og innsyn.
 • Åpen dialog om kommunal administrasjon, saksbehandling, arbeidsmetoder, tjenester, service, garantier etc.
 • Økt engasjement og interesse for kommunens ­virksomhet.
 • Økt kontakt mellom innbyggerne og politikerne.
 • Økt deltakelse i lokaldemokratiet.
 • Hvem kan få tjenesten

 • Alle som har Internettilgang.
 • Larvik kommunes utplasserte PC-er med Internettilgang er fritt tilgjengelig for alle på:
  - Servicesenteret
  - Biblioteket
  - Kvelde matsenter
 • Tjenestens innhold

  www.larvik.kommune.no gir informasjon og mulighet til dialog om offentlige tjenester, administrasjon og politikk, blant annet:

  Politisk informasjon:
  www.larvik.kommune.no/politikk

  Administrativ informasjon:
  www.larvik.kommune.no/administrasjon

  Miljø og bærekraftig utvikling:
  www.larvik.kommune.no/miljo

  Hva du kan forvente av oss

 • Personalet på servicesenteret eller biblioteket vil bistå deg hvis du har behov for hjelp med Internet.
 • All kommunal informasjon er offentlig tilgjengelig hvis den ikke er gradert i henhold til en lovhjemmel.
 • Nyheter og annen informasjon oppdateres daglig og er av minst samme aktualitet som organisasjonens trykte informasjon.
 • Tidsfrister for svar og tilbakemelding blir holdt.
 • Lenker og innhold kontrolleres regelmessig for feil.
 • Nettstedet er lett tilgjengelig og brukervennlig:
  - lese- og utskriftsvennlige versjoner
  - gratis nedlastning av Adobe Acrobat Reader ved behov for å lese dokumenter i PDF-format
 • Tilpasset for blinde og svaksynte.
 • Nettstedet er i samsvar med gjeldende lov- og ­regelverk.
 • Hva vi forventer av deg

  Du må respektere Nettreglene

  Du gir tilbakemelding dersom du:

  • ikke finner det du leter etter eller trenger hjelp til bruk av Internet
  • oppdager feil
  • har forslag til forbedringer

  Ansvarlig for tjenesten

  Rådmann

  Servicesenteret kan gi deg flere opplysninger

   DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ
  www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser

  Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
  Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
  Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
  Sentralbord: 33 17 10 00
  Servicesenteret: 33 17 10 10
  Telefaks: 33 17 10 01
  E-post: postmottak@larvik.kommune.no
  Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
  SMS: Send din melding til 98 23 10 01

  Meldekort

  Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
  Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker.

  Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning.
  Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din.