Pårørendesentret

ER DU PÅRØRENDE?
«De fleste av oss er pårørende i løpet av livet»

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.
Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg.

Pårørendesenteret i Larvik tilbyr veiledning, informasjon og kurs.
Pårørendesenteret er en del av avdeling Friskliv og mestring i Larvik kommune. 

Informasjon og veiledning

Vi møtes til en samtale om hva som er viktig for deg? 
Hvor «trykker skoen»?
Har du behov for hjelp til å finne frem i systemet?
Ønsker du å ha noen å snakke med?

Pårørendekurs

Hva er viktig for deg som pårørende?
Dette er et kurs for å styrke og trygge deg som pårørende.

Kurset går over tre kvelder, fra kl.18.00-20.30 vi møtes i Frivilligsentralens lokaler i sentrum.
Oppstart er februar 2017.
Kurset er gratis.

Påmelding til mobil 98 23 19 35 eller epost. 
Nye kurs settes opp fortløpende!

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness-øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler.
Eksempler: «hvis kroppen kunne snakke…», «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde. Verdier – hva er viktig for meg? Om å sette grenser. Glede, dårlig samvittighet, sinne, ressurser, muligheter og valg ….

Oppstart er januar 2017.

Pårørendecafe 

Siste onsdagen i måneden møtes pårørende til en uformell kaffe og prat i Frivilligsentralens lokaler fra kl. 17.00-19.00.

Bakgrunn for pårørendesenter

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det. Med bakgrunn i dette er det definert et prosjekt for å styrke pårørende.

Mål:

  • Få kunnskap om pårørendes behov
  • Styrke og trygge pårørende
  • Utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
  • Øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten