Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)

Siste nytt

I 2017 starter vi med årsmøte torsdag 2. februar kl. 18.00 på Gloppesenteret.

Gratis bevertning. Bildeserie. Ingen påmelding. 

Bruk LKS samlinger som et sosialt møtepunkt med tidligere kollegaer.

 

Medlemskontigent

Medlemskontigent kr 250,-
Årlig frist for innbetaling av medlemskontigent er 01.04.
Kontingent skal betales til bankkonto: 1503.08.42100.
Det sendes ikke egen giro.
Spørsmål til kasserer,  Lisbeth Simensen, 984 61 330, lisbeth.simensen@gmail.com

Foreningen ble dannet 10.2.2009, og har fastsatte vedtekter for virksomheten. Det var ledelsen i kommunen som den gangen tok initiativ til opprettelse av foreningen. Foreningen het opprinnelig Larvik kommunalansattes pensjonistforening, men endret nylig navn til Larvik kommunalansattes seniorforening. Virksomheten vurderes som «Velferd for ansatte», og har tilknytning til HR-avdelingen i kommunen.

Bli medlem

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som er blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP pensjonister, kan bli medlem i foreningen. 
Ved søknad om pensjon får de ansatte et informasjonsbrev om foreningen fra sin arbeidsgiver. De som søker om pensjon fra KLP får denne informasjonen fra Lønn ved lønningskonsulent Lillian Aske.  Ansatte som søker pensjon fra SPK, får informasjon om foreningen fra HR_rådgiver Tor Solberg. 

Eventuelt ta kontakt med :
HR- avdelingen, v/ Marie Akselsen Liverød, tlf 982 31 633.
Epost: marie.akselsen.liveroed@larvik.kommune.no

Organisasjon

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, som velges på årsmøte, hvert år. Det føres medlemslister, for medlemskapet betales en kontingent, fastsatt av årsmøte.

Formål/virksomhet

Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) er en partipolitisk uavhengig og nøytral forening, som har som formål å verne om og fremme medlemmenes kulturelle interesser.
Det settes opp et program for hvert semester, som sendes alle medlemmene. Helst på epost, så meld denne adr. til HR-avdelingen. 
LKS er en aktiv forening hvor turer, bedriftsbesøk, info-møter og sosiale sammenkomster er vesentlige deler av virksomheten.
Pr. 2017 har foreningen ca. 180 medlemmer. 

Styret for 2017 er

Nils Melau, leder, 997 21 720, nilmela@online.no
Lisbeth Simensen, kasserer, 984 61 330, lisbeth.simensen@gmail.com
Inger Berit Baay, styremedlem
Marie Akselsen Liverød, kommunens representant.

Thorleif Krøgli, varamedlem.
Kari S. Dokken , varamedlem