Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)

Bli medlem

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som er blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP pensjonister, kan bli medlem i foreningen. 

De som søker pensjon får denne informasjonen fra HR-avdelingen.

Dersom du ønsker å melde deg inn i Larvik kommunalansattes seniorforening, kan du ta kontakt med kasserer Lisbeth Simensen, lisbeth.simensen@gmail.com eller på telefon  984 61 330.

Formål/virksomhet

Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) er en partipolitisk uavhengig og nøytral forening, som har som formål å verne om og fremme medlemmenes kulturelle interesser.
Foreningen ble dannet 10.02.2009 og har fastsatte vedtekter for virksomheten. Foreningen het opprinnelig Larvik kommunalansattes pensjonistforening, men endret i 2016 navn til Larvik kommunalansattes seniorforening. Virksomheten vurderes som “Velferd for ansatte“ og har tilknytning til HR-avdelingen i kommunen.
For hvert semester settes det opp et program som sendes alle medlemmene, helst på epost. Meld derfor epost-adressen til lisbeth.simensen@gmail.com

LKS er en aktiv forening hvor turer, bedriftsbesøk, info-møter og sosiale sammenkomster er vesentlige deler av virksomheten. Bruk LKS-samlinger som et sosialt møtepunkt med tidligere kollegaer.
Pr. 2017 har foreningen ca. 200 medlemmer. 

Medlemskontingent

For medlemskapet betales en årskontingent fastsatt av årsmøtet.
Nåværende medlemskontingent er på kr. 250,-.
Frist for innbetaling av medlemskontingent er 1. mars hvert år.
Kontingent skal betales til bankkonto: 1503.08.42100.
Det sendes ikke egen bankgiro. 
Evt. spørsmål til kasserer Lisbeth Simensen, 984 61 330, lisbeth.simensen@gmail.com.

Organisasjon

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet, som er generalforsamling.

Styret for 2017 er

Nils Melau, leder, 997 21 720, nilmela@online.no
Odd Bjerke, nestleder, 928 67 067, oddbjer2@online.no
Lisbeth Simensen, kasserer, 984 61 330, lisbeth.simensen@gmail.com
Inger Berit Baay, styremedlem, 934 62 345, ibbaay@online.no

Thorleif Krøgli, varamedlem, 907 13 111, thorleif.signe.krogli@gmail.com
Kari S. Dokken , varamedlem,  469 48 100, kari.dokken@hotmail.com

Kontaktperson hos kommunen: Merete Letnes Rød

Siste nytt

Programmet for høsten 2017 er lagt ut.