Veilys

Larvik kommune har ansvaret for veilys på kommunale veier, samt en del fylkesveier

Her er Larvik kommunes VEILYSNORMAL.

Her kan du melde fra om feil på veilys
Feil langs det gamle riksveinettet i Larvik skal meldes til Larvik kommune, mens feil på følgende strekninger skal meldes til MESTA:

  • Rv. 40 fra Bommestad til Revet
  • Fv. 40 fra Lardal til Bommestad
  • Fv. 104 Nansetgata fra Frostvedtveien til Olavsgata
  • Fv. 204 Ringdalveien - kun fra E-18 til Ringdalgata
  • Fv. 256 Gamle E-18 fra Danebo til Bommestad
  • Fv. 301 fra Larvik, via Stavern til Helgeroa
  • Fv. 302 fra Farriseidet til Helgeroa
  • Fv. 303 fra Sandefjord til Farriseidet
  • Fv. 304 Kvelde, Åsrum, Mørk
  • Fv. 306 Hvarnes, Holtebygda

Feil på veilys på alle andre veier meldes via Varsle feil eller til kommunens sentralbord på tlf. 33 17 10 00.

Laugstol AS vedlikeholder veilys for kommunene i Vestfold 
Fra 1.1.2016 er det Laugstol AS som vedlikeholder veilyset for Larvik Kommune. Mesta AS har hatt vedlikeholdskontrakten med kommunene i Vestfold siden 1.1.2012, og nå er det altså bytte. Laugstol AS har fortsatt også oppdrag for Statens Vegvesen med drift av veilys langs riksveier og fylkesveier.

Trafikksikkerhet
Veilys er i første rekke motivert ut fra hensynet til sikkerhet, trafikkavvikling, estetikk og trivsel. Belysningen skal medvirke til at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon i mørket. Ved at veibelysningen gir et godt og funksjonelt lys, vil dette også øke trygghetsfølelsen på stedet.

Slukking av lys på natten
Mandag til fredag mellom kl. 01.30 og kl. 05.00 er det på enkelte områder natteslukking. 

Veilyset på om dagen?
Av og til står veilysene på om dagen. Det kan virke som sløsing at veilysene står på i dagslys, men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veilysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.