Kildesortering og kildesorteringsutstyr

Kontakt Larvik kommune hvis du ønsker ytterligere opplysninger, eller det er noe du ønsker å endre på. Det være seg størrelse på beholdere, samarbeid med naboer eller annet.

KildesorteringKildesortering av husholdningsavfall i Larvik ble innført i april 1997.

Nytt fra og med 2010
Som en følge av ny fraksjon (plast), samt bruk av beholdere var det hensiktsmessig å endre hentefrekvensen.
Fra 1. november 2010 ble papir/papp, plast og restavfall hentet hver 3. uke, mens matavfall fortsatt ble hentet hver uke.

I Larvik har vi sortering av matavfall, plastemballasje, papir/papp, restavfall, glass-/metallemballasje, klær/tekstiler og farlig avfall.

Kildesorteringsutstyr
Standard gebyr (ca 70% av antall abonnenter):

  • 3 x 140 liter beholdere for h.h.v. papir/papp, matavfall og restavfall.
  • 1 x 120 l perforert plastsekk for plastavfall.
    Til oppbevaring av plastsekk kan sekkestativ benyttes.
    Renovatør fjerner sekken hvis stativ er plassert sammen med beholderne.
  • 1 stk kurv inkl. poser for matavfall.

Volum og ytre mål på beholdere

Fellesløsninger får utlevert beholdere i forhold til hvor mange abonnenter de er, og ut fra et volum på 100 liter/abonnent for papir-/plast- og restavfall. For matavfall beregnes 30 liter/abonnent. Abonnentene står imidlertid fritt til å velge mindre eller større beholdere, og gjøres det for restavfallet medfører det en reduksjon eller økning i gebyrene.
I fellesløsninger med mer enn 5-fem abonnenter tilbyr kommunen felles beholder for plast, og det uten noe ekstra gebyr. Velges denne løsningen får abonnentene imidlertid ikke utlevert perforerte plastsekker. Plastavfallet må da samles i bæreposer av plast som knytes igjen, og kastes deretter rett i beholderen.

Hente- og bringeordning.

Henteordning
Ved husstanden hentes matavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje og restavfall.

Bringeordning
Glass-/metallemballasje og klær/tekstiler leveres til 1 av kommunens 20 returpunkter, mens farlig avfall leveres til 1 av kommunens 7 miljøstasjoner, alternativt Grinda gjenvinningsstasjon.

Sammen om kildesorteringHva betyr renovasjon?
(av lat. renovatio, til renovare, fornye), eg. fornyelse; rengjøring, renhold; det at søppel samles inn, kjøres bort og destrueres el. henlegges under forsvarlige forhold.
Renovere - rense opp, rengjøre; fornye, forbedre.