Hageavfall

Hageavfall leverer du gratis på gjenvinningsstasjonen.

Innsamling av hageavfall skjer 2 ganger i året. Eksakt hvilken uke hageavfallet blir hentet står i tømmekalenderen, samt at det blir annonsert i lokalavisa i god tid før henting.

Hva er hageavfall Kvister og røtter
Hvordan skal det leveres? Kvist: Kuttes i 1,5 meters lengde og buntes sammen med tau.
Begrenset mengde  Max 25 kg pr. enhet. Lengde 1,5 meter. 
Begrensede antall enheter  Max 10 sekker/bunter 
Hvor skal avfallet settes? Lett synlig ved veien før kl. 07.00 på ordinær tømmedag 
Renovatøren tar ikke med Annet avfall enn hageavfall 
Innsamling av hageavfall er kun for de abonnenter som betaler helårsgegyr, ikke halvårig som for hytter og fritidsboliger.  

Hageavfall skal ikke kastes i beholder for matavfall!

Kaster du hageavfall i beholderen for matavfall, vil ikke beholderen bli tømt.
Renovatøren har ikke lov til å tømme beholderen når den inneholder hageavfall. Grunnen til dette er at hageavfall med jord, steiner og greiner forringer produksjonsprosessen til biogass, og kan forårsake ødeleggelser på anlegget. Vi ber om forståelse for dette. Beholderen din vil bli tømt så snart den ikke inneholder hageavfall!

Beholderen for matavfall skal kun fylles med matavfallsposer som inneholder matavfall.

Hvordan skal du håndtere hageavfall som inneholder fremmede plantearter?

Det er viktig at alt hageavfall leveres til en godkjent avfallsplass som har rutiner for å ivareta dette både i forhold til utfordringen med fremmede arter og sykdommer, men også som en ressurs. På Grinda i Larvik kan du som privatperson levere hageavfall som ikke inneholder fremmede arter gratis.

Dersom hageavfallet inneholder fremmede arter:

Sorter ut de fremmede artene og kutt opp planterestene fra disse i mindre biter, pakk det i sekker eller poser og lever dette som restavfall. Restavfall som leveres hjemme eller på Grinda blir levert til energigjenvinning. Det vil si at planterestene brennes opp. Dersom du leverer dette ved «hageavfalls innsamlinger» må du gjøre innsamler oppmerksom på innholdet i sekken(e).

Vær spesielt oppmerksom dersom du skal håndtere Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme. Ved berøring utsondrer planten en giftig saft som i kombinasjon med sollys kan gi brannskader med blemmer og sår. Husk å dekke til kroppen og bruk hansker for å verne huden for plantesaften.