Grinda gjenvinningsstasjon

Fra og med 01.01.2007 overtok Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) som avtalepartner/oppdragsgiver ovenfor Veolia Miljø AS når det gjelder drift av gjenvinningsstasjonen på Grinda.

Dette i tråd med vedtak i Larvik kommunestyre 10.05.06 (sak 081/06).I nevnte sak ble også gitt en tilslutning til ny ordning for gjenvinningsstasjonene i Vestfold. Nye åpningstider og felles leveringsregler på gjenvinningsstasjonene i Vesar-området skal gjøre det lettere for deg som abonnent å få levert avfallet ditt på en enkel måte. Du kan nå benytte den gjenvinningsstasjonen som ligger nærmest din bolig, uavhengig av kommunegrensene.
Ovennevnte har resultert i lik sorteringsordning, lik betaling, like åpningstider og en utjevning av kostnader fordelt på nær sagt alle kommunene.

Sandefjord kommune er ikke med på denne felles ordningen. Sandefjords abonnenter kan derfor kun levere avfall på Kastet i Sandefjord, og som er forbeholdt abonnenter fra egen kommune.

Se VESAR for opplysninger om åpningstider, priser, krav til sortering o.a.