Grinda gjenvinningsstasjon

Det er Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) som har ansvar ovenfor Norsk gjenvinning AS som drifter Grinda gjenvinningsstasjon. Det er kun private husholdninger som kan benytte seg av tilbudet på gjenvinningsstasjonen.

Vesar administrerer fem gjenvinningsstasjonene i Vestfold. Det betyr at privathusholdningene og hyttene fra følgende kommuner: Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme, Tønsberg, Lardal og Larvik kan benytte den gjenvinningsstasjonen som ligger nærmest, uavhengig av kommunegrensene.

Grinda gjenvinningsstasjon ble nyåpnet desember 2016, med en ny bygningsmasse og nytt kjøremønster. Vi håper at den nye gjenvinningsstasjonen vil være et godt tilbud til kommunens innbyggere.

Gå inn på nettsidene til VESAR og ser åpningstider og hva som skal kildesorteres http://www.vesar.no/naar_og_hvor