Servicesenteret

Servicesenteret hjelper deg

Servicesenteret tilbyr informasjon, råd, og veiledning om alle kommunale tjenester.

Hos oss møter du hjelpsomme og serviceinnstilte medarbeidere.
Vårt mål er å gi deg svar på dine spørsmål så snart som mulig. Vi lover uansett tilbakemelding innen 24 timer (utenom helger og høytider).

Åpningstider Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:30 Besøksadresse Feyersgate 7, Larvik
CHAT Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 Telefon 33 17 10 10
Epost servicesenteret@larvik.kommune.no SMS 98 23 10 01

 

Plan- og byggesaker

Vi gir veiledning og informasjon ved enkle byggesaker (veiledning A-Å)

  • Gårds- og bruksnummer, eiere, nabolister etc.
  • Situasjonskart
  • Regulerings- og arealplaner med bestemmelser


Selve saksbehandlingen foretas av fagfolk i avdelingen for Plan, byggesak, landbruk og geodata.

Byggesaker - Arealplaner

Vann, avløp og renovasjon

Servicesenteret bistår med informasjon og svarer på de vanligste spørsmålene om vann, avløp og renovasjon, herunder ordningen med kildesortering.

Renovasjon

Hytterenovasjon

Vannforsyning

Avløpshåndtering

Les mer om vann, avløp og renovasjon →

Kart og oppmåling

Vi gir informasjon, råd og veildning om:

  • Eiendommer
  • Deling og sammenslåing
  • Konsesjon og boplikt

Servicesenteret behandler egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Oppmåling/fradeling →

Skoler, SFO og barnehager

Servicesenteret bistår med informasjon om barne- og ungdomsskoler, SFO og barnehager i Larvik kommune.

Elektronisk søknadsskjema

Barnehage og skole →

P-bevis og TT-kort

Servicesenteret gir informasjon om parkeringstillatelser for forflytningshemmede og TT-kort. 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

TT-kort

Ledsagerbevis

Servicesenteret gir informasjon om ledsagerbevis.

Søk om ledsagerbevis →

Helse og velferd

Servicesenteret svarer på spørsmål om omsorgstjenester.
Vi er også kontaktpunkt for korttidslån av hjelpemidler, som kan gjøre det enklere å greie seg selv i hjemmet.

Helse og Velferd →

Vei og trafikk

Har du spørsmål om vei, brøyting, strøing, gatelys osv kan vi hjelpe deg.

Brøyting

Gatelys

Vegvedlikehold

 

Velkomstpakke til innflyttere

For nye innbyggere har vi satt sammen en velkomstgave, med flere spennende tilbud, som kommer i posten. Blant annet får du tilbud om gratis besøk i vår lokale svømmehall, Farrishallen.

Registrer deg for å få velkomstgave →