Nedgravde løsninger

Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde containerløsninger, også kalt undergrunnsoppsamling, dypoppsamlere o.l.  For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og tømming er det inngått avtaler med aktuelle leverandører. Det er utarbeidet nye retningslinjer og informasjon  for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftene i forhold til nedgravde avfallscontainere.

Trenger du nye poser?

Informasjonsvideoer om kildesortering og hvordan du kan få nye bioposer og sekker til plast.