Studier i Larvik

Larvik tilbyr studier i politi, helse og lærerutdanning på høgskolenivå.

Larvik er en deilig by å studere i. Spesielt fint er det i den varme årstiden da Larvik forvandles til en ferieby av sol og sommer, men også resten av året har Larvik mye å by på. Kulturtilbudet er enestående og friluftsaktivitetene mange og i Larvik og Stavern sentrum er det mange trivelige små barer og utesteder.

 

Politihøgskolen i Stavern

Politihøgskolen avdeling Stavern er en høgskole ved sjøkanten med plass til 336 studenter fra og med høsten 2012. Frem til dette vil 168 studenter ha denne trivelige byen som sin studieplass.

Her i Stavern er det tre avdelinger innenfor PHS som holder til; Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ), Operativ Etter- og Videreutdanning og Bachelor. Så her på verftet er det full fart med kurs og konferanser for Justisetaten, operativ trening for ferdigutdannede tjenestemenn, samt nyutdanning av 1. og 3. års studenter.

Les mer på politihøgskolens sider.

 

Høgskolen i Vestfold – Tollboden Larvik

Bachelor i sykepleie, deltid (4 år).

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å møte utfordringer og muligheter i fremtidens helsevesen. I studietiden kommer du til å samarbeide tett med engasjerte lærere og dyktige praksisveiledere og oppleve både faglig og personlig utviking. Praksisstudiene er en omfattende del av studieprogrammet. Studiet legger vekt på nye helsepolitiske føringer og behovet for en endret sykepleierrolle i kommunehelsetjenesten. Gjennom våre samarbeidspartnere utenfor Norges grenser kan du også ta deler av studiet ute i Europa, Afrika, australia eller USA.

Les også; Stor interesse forny sykepleierutdanning.

 

Montessoripedagogikk

Videreutdanningsstudiet i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium og er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager. Studiet består av to deler som til sammen utgjør 60 studiepoeng over fire semestre. Hver del består av en teoridel og en praktisk del som er opplæring i bruk av montessori-materiell. Studiet består av til sammen 16 samlinger á 5-6 dagers varighet, med 5 samlinger i vårhalvåret og tre samlinger i høsthalvåret.

Les mer om dette studiet på HiVe

 

Høgskolen i Vestfold har etablert et studiesenter for høyere utdanning i Larvik Indre Havn, Tollboden, og har tilbudt studier her siden høsten 2004, både grunnutdanninger og oppdragsstudier. Ved HiVe Larvik tilbys også kurs og konferanser. HiVe er også prosjekteier for Hammerdalsprosjektet i Larvik.