Norskskolen

Norskskolen gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap til fremmedspråklige. Skolen kan tilby norskkurs på ulike nivåer og kursene foregår både på dagtid og kveldstid. Vi kan også tilby norskundervisning på nett. Undervisningen er i henhold til « Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.»