Ansatt portal

Dette er en ansattportal for ansatte i Larvik kommune. Siden inneholder kun lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Larvik kommune og har brukernavn/passord.

Tilgang til intranett

Intranett

Epost

Hjemmekontor

Min GAT - turnussystem

 

TQM

Felles Larvik kommune

Areal og teknikk

Eiendom

Helse og omsorg

Kultur og oppvekst

Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som er blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP pensjonister, kan bli medlem i foreningen. 

Informasjon om Larvik kommunalansattes seniorforening finner du her.