Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom utbygger og kommunen før søknaden innsendes og skal sikre at utbygger får den informasjon han trenger tidlig i den videre planleggingen av byggeprosjektet. Forhåndskonferanser er hensiktsmessig i forbindelse med større byggeprosjekter eller hvor det er spørsmål som ikke kan avklares gjennom henvendelse til kommunen.

Skal kommunen være i stand til å bidra med avklarende informasjon må det foreligge tilstrekkelig kunnskap om tiltaket som planlegges. Dette forutsetter at tiltakshaver i forkant av konferansen gir kommunen opplysninger om type tiltak, omfang, plassering, bruk med videre, slik at kommunen kan gjøre nødvendige forberedelser.